6 เม.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

6 _63__0041

6 _63__0039

6 _63__0001

Foot 2