10 เม.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอาคารภายในศาลากลางจังหวัด

92681739 2664859407132296_5474042651768520704_o

92263529 2664860180465552_2884608200449982464_o

92439136 2664859770465593_8833451455202459648_o

93290823 2664860897132147_7487009216842956800_o

Foot 2