17 เม.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (admin) เข้าร่วมการประชุมโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านระบบ Video Conference

93498991 2639775766145167_3487622076959817728_n

93110876 2639775896145154_7999691890939133952_n

93795696 2639778846144859_5664426281278636032_n

93254357 2639778919478185_8586987578715013120_n

Foot 2