สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 เดือนกุมภาพันธ์

Lfs0263

Foot 2