24 เม.ย. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดมือถือ (hand held thermometer) ให้บริการแอลกอฮอล์เจล และติดสติ๊กเกอร์ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง วันที่ 5

94192366 2655789954543748_8764277871574253568_n

94138768 2655790041210406_9002682710082191360_n

93995831 2655789987877078_6956301187775725568_n

94691482 2655790021210408_5571359970676441088_n

Foot 2