4 พ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

 2563__0023

 2563__0014

 2563__0004

 2563__0021

 2563__0001

Foot 2