12 พ.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดอบรมชี้แจงการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563

96362700 2697373980385345_7397731685871124480_n

96360705 2697373997052010_7105336166399868928_n

96513017 2697374060385337_8119495824657874944_n

Foot 2