12 พ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2563

96421950 2697378103718266_2186014830404567040_n_1

97005190 2697378123718264_6295602567585988608_n

96515106 2697378197051590_2730070118884179968_n

Foot 2