25 พ.ค.2563 บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำความสะอาด big cleaning day

timeline 20200525_142011

timeline 20200525_142053

timeline 20200525_141955

Foot 2