25 พ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อแบ่งปันความสุขกับโครงการ “ตู้ปันสุข”

22222

222222 3

11

111.0

0000

Foot 2