1 มิ.ย. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดมือถือ ให้บริการแอลกอฮอล์เจล และติดสติ๊กเกอร์ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง ระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย. 2563

timeline 20200601_102126

timeline 20200601_100325

timeline 20200601_102120

S _227753988

S _227753992

Foot 2