1 มิ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

timeline 20200601_165210

 timeline 20200601_1651431111

timeline 20200601_165213 timeline 20200601_165216

timeline 20200601_165146

timeline 20200601_165210

Foot 2