2 มิ.ย. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดมือถือ (hand held thermometer) ให้บริการแอลกอฮอล์เจล และติดสติ๊กเกอร์ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง วันที่ 2

100669794 2748887848567291_7998664882654281728_n

100686295 2748887885233954_8356479999653445632_n

101692303 2748887948567281_5777982807108222976_n

Foot 2