3 มิ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

101134822 2751513454971397_2224116035043196928_n

100919824 2751513531638056_4824136416810237952_n

102833788 2751513381638071_1940033519262629888_n

82851582 2751513514971391_8294439660919193600_n

Foot 2