3 มิ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"ฯ

76983690 2751919534930789_3166744082433179648_n

101155309 2751919724930770_4831323271485980672_n

84616172 2751919501597459_3171200239851798528_n

100063332 2751919754930767_383106053396496384_n

Foot 2