10 มิ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม รับฟังการประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

102390572 2770217793100963_8012144938746917055_o

101976002 2770218273100915_1810376791104374474_o

101848733 2770218703100872_6548722922534011912_o

102279650 2770218436434232_848358889154875211_o

Foot 2