18 มิ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย-ข้าราชการสำนักงานสถิติฯ เข้าร่วมการประชุม "การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูลผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"ฯ

104972558 2790202754435800_2624545717073283817_n

104447024 2790202384435837_1989290307715067482_o

104434540 2790202814435794_8344700113484674870_n

103483267 2790202441102498_3319327473126583301_n

105338747 2790202497769159_5402435039888778373_n

Foot 2