11 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดศาลเจ้าและวัดไทร

timeline 25630711_175802

timeline 25630711_175807

timeline 25630711_175758

Foot 2