14 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ

110024550 2859285537527521_7501687247751311028_n

109275047 2859285707527504_5450348464797720242_n

108381136 2859285420860866_7467595568737467378_o

Foot 2