16 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2563

110315387 2864519763670765_7741521816531809964_o

110103421 2864519980337410_2963036404177758449_o

109369962 2864520020337406_3276965376718015886_o

Foot 2