20 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่

timeline 20200720_140404

timeline 20200720_140429

timeline 20200720_140420

timeline 20200720_140412

Foot 2