23 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

timeline 20200723_142410

timeline 20200723_142406

b6e2f4e3e4f382c7867421eff9f4cd3122514074t0c55621c

Foot 2