27 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนันทา ชุมศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร

timeline 20200727_112044

116345963 2761854424099460_22272858845311586_o

timeline 20200727_112047

115764657 2761853124099590_850298509046706317_o

116368613 2761853947432841_4280435892458716772_o

timeline 20200727_112053

Foot 2