28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

012

005

006

005.1

007

Foot 2