28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

112152651 2897109530411788_4243710802978966143_n

116238592 2762708917347344_3676176224991351931_o

114890929 2897109557078452_5822014588640734227_n

113065250 2897109560411785_578721550614733978_n

Foot 2