28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีกิจกรรมอาสาพัฒนาศาสนสถาน

timeline 20200728_161417

timeline 20200728_161404

timeline 20200728_161414

timeline 20200728_161419

timeline 20200728_161421timeline 20200728_161423

Foot 2