แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
12 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 4
4 ก.พ. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 10
31 ม.ค. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสมรักษ์ แสงอาวุธ พนักงานสถิติ ผู้ประสานอำเภอเวียงสระ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 9
23 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน" เขียนโดย admin 8
23 ธ.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 20
20 ธ.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและคหะ พ.ศ. 2563 ณ สำนักสงฆ์ร่มไทร ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 22
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 47
รู้มั้ยเอ่ย ? เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เขียนโดย admin 18
มารู้จัก "สำมะโนประชากรเเละเคหะ" เขียนโดย admin 17
ใคร?...ได้ประโยชน์จากสำมะโนประชากร พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 18

Foot 2