แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
23 ธ.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 10
20 ธ.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและคหะ พ.ศ. 2563 ณ สำนักสงฆ์ร่มไทร ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 15
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 34
รู้มั้ยเอ่ย ? เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เขียนโดย admin 9
มารู้จัก "สำมะโนประชากรเเละเคหะ" เขียนโดย admin 7
ใคร?...ได้ประโยชน์จากสำมะโนประชากร พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 6
รู้ก่อนถึงวันสำมะโน เขียนโดย admin 9
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 29

Foot 2