เนื้อหา

3 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบ นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำมะโนประชากร พ.ศ.2563

timeline 20200303_151608

timeline 20200303_151530

timeline 20200303_151532

timeline 20200303_151602

20 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน"

86796349 2522540491202029_5022092820987510784_n

87186607 2522537151202363_4502782728885764096_n

 87278694 2522540287868716_6029573010531287040_n

86790912 2522540881201990_8890010427824537600_n

86858043 2522540807868664_3357685744159162368_n

86971032 2522541111201967_6869541903503720448_n

4 ก.พ. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

2858

2869

2834

35384

12 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563

84133929 2505924252863653_4350040832707919872_n

84154323 2505924879530257_5032933816658821120_n

84358930 2505924259530319_891937520512663552_n

84679491 2505924426196969_257074155105550336_n

31 ม.ค. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสมรักษ์ แสงอาวุธ พนักงานสถิติ ผู้ประสานอำเภอเวียงสระ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2563

83731506 2480403842082361_8415642813378592768_n

84005461 2480403868749025_9141258489857835008_n

83670539 2480404242082321_4395942552654577664_n

83875011 2480404165415662_8698922518167158784_n

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. 23 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน"
  2. 23 ธ.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563
  3. 20 ธ.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและคหะ พ.ศ. 2563 ณ สำนักสงฆ์ร่มไทร ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

Foot 2