เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

02

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564

012564

2

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2563
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 077-272580 คุณศราวุธ รัตนพันธ์

11

2

ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 077-272580 คุณศราวุธ รัตนพันธ์

Info1225631

2

000

โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563 (ผนวกสรง.63) click hereani​​​​

 ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 ตุลาคม 2563 

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

       Lek1   

 PleTimAonSomrak

Ae Pan Benz Jib

MlYingPornOend

BawPalmTurHxy1

Drm00000000000000

Foot 2