แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
30 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะฯ เขียนโดย admin 14
30 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 15
29 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เขียนโดย admin 15
28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 12
28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีกิจกรรมอาสาพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย admin 15
28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เขียนโดย admin 13
28 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เขียนโดย admin 12
27 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนันทา ชุมศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร เขียนโดย admin 17
24 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มฯ" เขียนโดย admin 26
23 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 21

Foot 2