แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
20 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 23
19 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 1-2 ภาคเช้า และรุ่น 3-4 ภาคบ่าย เขียนโดย admin 15
18 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) เขียนโดย admin 15
7 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เขียนโดย admin 12
18 ธ.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562-2564 ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 14
16 ธ.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 13
13 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 14
13 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 12
9 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 11
5 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 24

Foot 2