แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
16 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับรองกงสุลใหญ่ (นางจิ้น ยี่หลิน) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา เขียนโดย admin 0
16 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 5 เข้าพบสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เขียนโดย admin 0
15 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร "โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561" เขียนโดย admin 0
10 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุยครั้งที่ 3 "SAMUI FESTIVAL 2018" เขียนโดย admin 7
10 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมแถลงแผน ถปภ. แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 10
8 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม "โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Video Conference" เขียนโดย admin 6
8 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือโครงการเน็ตประชารัฐ (1จังหวัด 1 กิจกรรม) เขียนโดย admin 15
7 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดและ ผอ.กศน. ร่วมกันประเมินผลสัมฤทธิ์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 6
1 พ.ค. 2561 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 6
3-4 พ.ค. 2561 การสัมมนาผู้แทนเครือข่าย Eco Network ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 11

Foot 2