แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
6 เม.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เขียนโดย admin 6
6 เม.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการประสานความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการทำความสะอาดฉีดสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 5
31 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เขียนโดย admin 7
27 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 6
20 มี.ค. 2563 บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำความสะอาด big cleaning day ภายในบริเวณสำนักงานเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เขียนโดย admin 7
25 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 11
20 มี.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 7
20 มี.ค. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำความสะอาด big cleaning day เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 เขียนโดย admin 9
13 มี.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) เขียนโดย admin 16
13 มี.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่4/2563 เขียนโดย admin 17

Foot 2