แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
3 ก.ย. 2562 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 9
28 ส.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เขียนโดย admin 11
21-23 ส.ค. 2562 ข้าราชาการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๒” เขียนโดย admin 11
21 ส.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์การลงพื้นที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน และส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 9
14 ส.ค. 2562 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 18
12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 19
12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธารี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาถนนสาย 401 เขียนโดย admin 21
12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 19
12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 16
10 ส.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการวันเสาร์เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานเมืองคนดีวิถีธรรม เขียนโดย admin 17

Foot 2