แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
16 พ.ค. 2562 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ เขียนโดย admin 5
6 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 9
5 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 5
4 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เขียนโดย admin 6
3 พ.ค. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของอำเภอพระแสง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศฯ เขียนโดย admin 9
2 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.พุนพิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานร เขียนโดย admin 5
1 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 5
29 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เขียนโดย admin 8
29-30 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์อบรมอำเภอกาญจนดิษฐ์ เขียนโดย admin 10
28 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 13

Foot 2