แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การควบคุมคุณภาพข้อมูล โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 33
การสัมมนาผู้แทนเครือข่าย Eco Network ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 34
ร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี" เขียนโดย admin 20
การประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น เขียนโดย admin 38
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 23
การฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 39
ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแผนที่ EA เขียนโดย admin 37
ประชุมถ่ายทอดแนวทางและชุดความรู้ คณะกรรมการ ระดับอำเภอ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล (ครู ข) เขียนโดย admin 52
การฝึกการอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัด ระยะที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 47
วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 50

Foot 2