แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
22 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เขียนโดย admin 10
22 พ.ย. 2561 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 7
19 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมถ่ายทอดนโยบายและองค์ความรูู้สู่ตัวบุคคล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 7
14 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 9
12 พ.ย. 2561 ประชุมทบทวน/ ปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 8
8 พ.ย. 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติลงพื้นที่สังเกตุการณ์ การปฏิบัติโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 10
29 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมประจำเดือนตุลาคม (ครั้งที่ 9/2561) เขียนโดย admin 25
28 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 17
26 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปี เขียนโดย admin 19
25 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 25

Foot 2