แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
30 เม.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 4/2561) เขียนโดย admin 45
28 เม.ย. 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 38
27-28 เม.ย. 2561 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 41
26-27 เม.ย. 2561 การตรวจราชการของรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 45
26 เม.ย. 2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 62
26 เม.ย. 2561 การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 74
26 เม.ย. 2561 ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครัั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 43
24 เม.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) เขียนโดย admin 43
24 เม.ย. 2561 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัฉริยะ (Smart Province) เขียนโดย admin 42
23 เ.ม.ย. 2561 คณาจารย์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ศึกษาดูงานด้านภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 54

Foot 2