แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำถามยอดฮิตเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 45
เน็ตประชารัฐ (Netpracharat) เขียนโดย admin 38
๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เปิดอบรมโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 40
ประชุมเชิงปฏิบัติการ A Register-Population Census Lesson learnt from KOSTAT (๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) เขียนโดย admin 63
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 68
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 86
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กร เขียนโดย admin 56
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ การรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 83
๑๔ ธันวามคม ๒๕๖๐ พิธีอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรจากยอดพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย admin 64
๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการตามโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 114

Foot 2