แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
12 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 100 วัน (ศตมวาร) พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เขียนโดย admin 74
7 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท.สมุย เขียนโดย admin 104
6 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 96
5 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือเรื่องหลักสูตรการอบรม และจัดหากลุ่มเป้าหมาย โครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 100
4 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กร การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด (Work shop 1จังหวัด 1 กิจกรรม) เขียนโดย admin 98
4 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เขียนโดย admin 89
25-30 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 83
31 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2561 เขียนโดย admin 85
30 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร "โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561" เขียนโดย admin 85
28 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันวิสาขบูชา "แห่ผ้าห่มพระธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย" ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 74

Foot 2