แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
23 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดงานสัมมาอาชีพชุมชน สร้างสุขประชาชน เขียนโดย admin 36
22 ม.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 31
17 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำของรางวัลไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลในร้านนาวากาชาด เขียนโดย admin 27
17 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 37
7 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 34
20 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 49
19 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 1-2 ภาคเช้า และรุ่น 3-4 ภาคบ่าย เขียนโดย admin 43
18 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) เขียนโดย admin 51
7 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เขียนโดย admin 36
18 ธ.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562-2564 ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 43

Foot 2