แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่ตรวจงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 48
ถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร "การควบคุมคุณภาพโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561" เขียนโดย admin 28
ร่วมเปิดงาน OTOP ภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 37
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 57
ประชาสัมพันธ์ "โครงการเน็ตประชารัฐ" ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 85
ร่วมพิธีเปิดการอบรมและเปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภาคใต้ตอนบน เขียนโดย admin 69
การถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร "การปรับปรุงแผนที่ EA ดิจิทัล" เขียนโดย admin 45
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 60
การปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA) เขียนโดย admin 59
ร่วมรับฟังการชี้แจง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561" เขียนโดย admin 46

Foot 2