แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
16 ธ.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 33
13 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 41
13 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 37
9 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 37
5 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 52
5 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 56
4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระกิตติมงคล ที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 46
4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้น ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 51
4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานประจำหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 46
3 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างแบรนด์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี เขียนโดย admin 61

Foot 2