แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 16
8 ต.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 17
1 ต.ค. 2561 ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 36
28 ก.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 10/2561) เขียนโดย admin 25
24 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมในภารกิจ ถปภ.แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 16
17 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย admin 45
7 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงานการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ เขียนโดย admin 33
30 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อบรมสัมมนา "โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" เขียนโดย admin 38
30 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TIC ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคใต้ เขียนโดย admin 40
28 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 44

Foot 2