แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
3 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 54
3 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 47
2 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เขียนโดย admin 44
25 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 55
22 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เขียนโดย admin 48
22 พ.ย. 2561 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 46
19 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมถ่ายทอดนโยบายและองค์ความรูู้สู่ตัวบุคคล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 48
14 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 48
12 พ.ย. 2561 ประชุมทบทวน/ ปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 43
8 พ.ย. 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติลงพื้นที่สังเกตุการณ์ การปฏิบัติโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 45

Foot 2