แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
23 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อบรมสัมมนา "โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" เขียนโดย admin 35
24 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมคณะทำงานการดำเนินกิจกรรมสร้างความรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ ระดับตำบล/หมู่บ้าน เขียนโดย admin 38
23 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 35
22 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 33
20 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เขียนโดย admin 44
12 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 43
12 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 29
12 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 36
8 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการ การจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 39
6 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดในรายการ "แหลงข่าวเช้านี้" เขียนโดย admin 38

Foot 2