แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เปิดอบรมโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 29
ประชุมเชิงปฏิบัติการ A Register-Population Census Lesson learnt from KOSTAT (๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) เขียนโดย admin 50
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 53
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 60
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กร เขียนโดย admin 42
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ การรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 55
๑๔ ธันวามคม ๒๕๖๐ พิธีอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรจากยอดพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย admin 49
๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการตามโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 97
๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 48
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade) เขียนโดย admin 77

Foot 2