แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "คืนความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน" เขียนโดย admin 55
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "คืนความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน" เขียนโดย admin 60
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 48
๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิเชฐ ตุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เขียนโดย admin 46
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 79
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 63
จิตอาสาสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 118
พิธีอัญเชิญไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน เขียนโดย admin 72
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 70
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง น้ำดื่ม บัตรภาพแสตมป์ เขียนโดย admin 75

Foot 2