แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
7-9 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลตำบล เพื่อชุมชนเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 54
4 - 6 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัล และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐแก่ผู้ประกอบการชุมชน เขียนโดย admin 42
3 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ (สุราษฎร์ธานี) เขียนโดย admin 55
31 ก.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 36
28 ก.ค. 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 40
28 ก.ค. 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 27
28 ก.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 43
28 ก.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 32
27 ก.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 35
26 ก.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 39

Foot 2