แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
19 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะ เนื่องในวันอาภร ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 32
17 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี (1จังหวัด 1 กิจกรรม) เขียนโดย admin 33
16 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี (1จังหวัด 1 กิจกรรม) เขียนโดย admin 41
16 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับรองกงสุลใหญ่ (นางจิ้น ยี่หลิน) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา เขียนโดย admin 40
16 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 5 เข้าพบสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เขียนโดย admin 38
15 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร "โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561" เขียนโดย admin 24
10 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุยครั้งที่ 3 "SAMUI FESTIVAL 2018" เขียนโดย admin 32
10 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมแถลงแผน ถปภ. แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 29
8 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม "โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Video Conference" เขียนโดย admin 24
8 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือโครงการเน็ตประชารัฐ (1จังหวัด 1 กิจกรรม) เขียนโดย admin 40

Foot 2