แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
7 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงานการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ เขียนโดย admin 61
30 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อบรมสัมมนา "โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" เขียนโดย admin 66
30 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TIC ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคใต้ เขียนโดย admin 69
28 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 80
23 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อบรมสัมมนา "โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" เขียนโดย admin 70
24 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมคณะทำงานการดำเนินกิจกรรมสร้างความรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ ระดับตำบล/หมู่บ้าน เขียนโดย admin 65
23 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 64
22 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 64
20 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เขียนโดย admin 78
12 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 67

Foot 2