แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
7 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดและ ผอ.กศน. ร่วมกันประเมินผลสัมฤทธิ์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 31
1 พ.ค. 2561 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 28
3-4 พ.ค. 2561 การสัมมนาผู้แทนเครือข่าย Eco Network ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 37
2 พ.ค. 2561 การทวนสอบและประเมินผลระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขียนโดย admin 40
30 เม.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 4/2561) เขียนโดย admin 32
28 เม.ย. 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 29
27-28 เม.ย. 2561 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 31
26-27 เม.ย. 2561 การตรวจราชการของรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 34
26 เม.ย. 2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 32
26 เม.ย. 2561 การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 49

Foot 2