แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
4 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กร การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด (Work shop 1จังหวัด 1 กิจกรรม) เขียนโดย admin 65
4 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เขียนโดย admin 57
25-30 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 60
31 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2561 เขียนโดย admin 60
30 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร "โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561" เขียนโดย admin 61
28 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันวิสาขบูชา "แห่ผ้าห่มพระธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย" ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 43
28 พ.ค. 2561 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 5/2561) เขียนโดย admin 54
25 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์/ การบริหารแผน การเขียนโครงการและการวิเคราะห์โครงการ เขียนโดย admin 60
24 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด" เขียนโดย admin 47
23 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย และการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เขียนโดย admin 48

Foot 2