แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
12 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 55
12 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 63
8 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการ การจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 65
6 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดในรายการ "แหลงข่าวเช้านี้" เขียนโดย admin 64
7-9 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลตำบล เพื่อชุมชนเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 84
4 - 6 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัล และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐแก่ผู้ประกอบการชุมชน เขียนโดย admin 76
3 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ (สุราษฎร์ธานี) เขียนโดย admin 83
31 ก.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 62
28 ก.ค. 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 68
28 ก.ค. 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 59

Foot 2