แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
"ทำดี เพื่อพ่อ" ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย admin 61
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) เขียนโดย admin 75
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน "ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)" เขียนโดย admin 60
นัดพบตลาดแรงงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 57
ประชุมหารือกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 53
ประชุมคณะทำงานการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 73
การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 79
การติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ และตรวจสอบผลการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ของผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และคณะ เขียนโดย admin 75
พบปะและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของกระทรวงฯ เขียนโดย admin 69
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 85

Foot 2