แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การฝึกการอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัด ระยะที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 64
วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 67
ลงพื้นที่ตรวจงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 62
ถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร "การควบคุมคุณภาพโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561" เขียนโดย admin 43
ร่วมเปิดงาน OTOP ภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 51
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 87
ประชาสัมพันธ์ "โครงการเน็ตประชารัฐ" ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 126
ร่วมพิธีเปิดการอบรมและเปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภาคใต้ตอนบน เขียนโดย admin 96
การถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร "การปรับปรุงแผนที่ EA ดิจิทัล" เขียนโดย admin 76
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 91

Foot 2