แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
25 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 46
25 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561 และร่วมพิจารณา Work shop 1 จังหวัด 1 กิจกรรม เขียนโดย admin 56
55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน Big Data สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เขียนโดย admin 109
21 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการ "แหลงข่าวเช้านี้" โดยแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 46
14 พ.ค. 2561สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท.สุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 51
21 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศใสสะอาด เขียนโดย admin 51
19 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะ เนื่องในวันอาภร ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 53
17 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี (1จังหวัด 1 กิจกรรม) เขียนโดย admin 46
16 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี (1จังหวัด 1 กิจกรรม) เขียนโดย admin 61
16 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับรองกงสุลใหญ่ (นางจิ้น ยี่หลิน) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา เขียนโดย admin 61

Foot 2