• 26 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเดือนมิถุนายน 2562

  26 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุ

 • 23 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

  23 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจ

 • 20 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน พร้อมด้วย นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  20 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน พร้อ

 • 19 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อความเป็นธรรมในสังคม”

  19 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้

 • 13 -14 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วม​อบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร

  13 -14 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข

 • 14 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนักวิชาการสถิติชำนาญการเข้าร่วม​อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต

  14 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนักวิชากา

 • 12 มิ.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

  12 มิ.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยข้าราชการ แ

 • 12 มิ.ย. 2562 ผอ.กลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วม​ประชุมระดมความคิดเห็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง​ประสิทธิภาพ​ในการปฏิบัติ​ราชการ​ของจังหวัด​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2562​

  12 มิ.ย. 2562 ผอ.กลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วม​ประ

 • 10 - 19 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุรฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจ สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล

  10 - 19 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุรฎร์ธานี เข้าร่วมประ

 • 4 มิ.ย. 2562 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ผ่านระบบ Video Conference

  4 มิ.ย. 2562 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโค

 • 3 มิ.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุมทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  3 มิ.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ แ

 • 3 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

  3 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมโคร

 • 3 มิ.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562

  3 มิ.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการส

 • 3 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562

  3 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมพิธีทำบ

 • 28 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  28 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมบันทึกเทปโทร

 • 28 พ.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจงติดตามงานการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 5/2562

  28 พ.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี

 • 27 พ.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์อบรมอำเภอเมือง

  27 พ.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงก

 • 23 พ.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” โดยให้บริการข้อมูลสถิติ สื่อสารสนเทศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ

  23 พ.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออก

 • 22 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติพร้อมด้วยนายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนานาญงาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  22 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติพร้อมด้วยนายศ

 • 22 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจระบบการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2562

  22 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่ว

Previous
Next
 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ

  ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถ

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ

 • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่:1 มกราคม-มีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรม

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธา

 • โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ

  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื

 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใ

 • การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน็ตประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

Previous
Next

Foot 2