• 11 ก.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท.สุราษฎร์ธานี

  11 ก.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท.

 • 10 ก.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  10 ก.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการ

 • 8 ก.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานเจ็ดเก็บข้อมูลการสำรวจคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

  8 ก.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาก

 • 2 ก.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  2 ก.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปถวายพระ

 • 30 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิง พระเทพพิพัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  30 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีพระราชทานเพ

 • 29 มิ.ย. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายและเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  29 มิ.ย. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายแล

 • 29 มิ.ย. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค Phuket Digital Innovation Summit:2018 Big Data

  29 มิ.ย. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงาน

 • 27 มิ.ย. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  27 มิ.ย. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเ

 • 26 มิ.ย. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเชิญสรีระสังขาร พระเทพพิพัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  26 มิ.ย. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเชิ

 • 24 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

  24 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องใน

 • 22 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมสัมสนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

  22 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมสัมสน

 • 12 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 100 วัน (ศตมวาร) พระเทพพิพัฒนาภรณ์

  12 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 10

 • 7 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท.สมุย

  7 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท

 • 6 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  6 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการอบรมและทัศนศ

 • 5 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือเรื่องหลักสูตรการอบรม และจัดหากลุ่มเป้าหมาย โครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  5 มิ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือเรื่อ

Previous
Next
 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 22 เดือน มิ.ย. 2561 : สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 22 เดือน มิ.ย. 2561 : สำนักงานสถิติแห่งช

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 21 เดือน พ.ค. 2561 : โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 21 เดือน พ.ค. 2561 : โครงการสำรวจข้อมูลพ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 20 เดือน พ.ค. 2561 : การย้ายถิ่นของประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 20 เดือน พ.ค. 2561 : การย้ายถิ่นของประชา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 19 เดือน เม.ย. 2561 : ประชากรรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2558-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 19 เดือน เม.ย. 2561 : ประชากรรวมจังหวัดส

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 18 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 18 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของประชากร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 17 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 17 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของผู้สูงอ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 16 เดือน มี.ค. 2561 : วิธีใช้งานสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 16 เดือน มี.ค. 2561 : วิธีใช้งานสแกน QR Code ด

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 15 เดือน มี.ค. 2561 : สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 15 เดือน มี.ค. 2561 : สำรวจความต้องการพั

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทค

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GPP ปี 2558)

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจัง

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหว

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจั

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี้สินต่อรายได้ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุร

Previous
Next

Foot 2