สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการ
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-580 โทรสาร: 0-7728-3044 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.