พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ๑ปีวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ๑ปีวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ... อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     เช้าวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธาน... อ่านเพิ่มเติม...

ให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่ระลึก

ให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่ระลึก

     วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และพ่อค้า ประชาชน ได้เดินทางมาให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่ระลึกให้แก่ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสอำลาชีวิตราชการ เนื่องจากเกษียณอายุ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด อีก ๒ ท่าน คือ นายศุภวัช... อ่านเพิ่มเติม...

วันพระราชทานธงชาติไทย ๑๐๐ ปี

วันพระราชทานธงชาติไทย ๑๐๐ ปี

     เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยมีกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุร... อ่านเพิ่มเติม...

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้ารอรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เพื่อไปตรวจเยี่ยมโร... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

     วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) /ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Lssue)" เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1

     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1 ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางกาญจนา กาวชู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ฯ และถวายพระพรชัยมงคล

พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ฯ และถวายพระพรชัยมงคล

   วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช... อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่

อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประส... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

   เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ นางละออง คมสัน สถิติจังห... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

     เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

     เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรั... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

     นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชาวสถิติ <... อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

     เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจติดตามโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในก... อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ๑ปีวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ๑ปีวันสวรรค

 • ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบ

 • พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็

 • ให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่ระลึก

  ให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่ระลึก

 • วันพระราชทานธงชาติไทย ๑๐๐ ปี

  วันพระราชทานธงชาติไทย ๑๐๐ ปี

 • รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1

  พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ คร

 • พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ฯ และถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ฯ และถวายพระพรชัยมงคล

 • อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่

  อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ย

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมง

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 • พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

  พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระด

 • ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

  ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการ
ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 077-272580 โทรสาร: 077-283044 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.