การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/
๑๘ กลุ่มจังหวัดครั้งที่  ๑/๒๕๕๗

      นายวัชรินทร์ ทองสกุล อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการ

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการ

โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๗ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล(VDO Conference)

     นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

       นายเกษม  สมัยแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพัฒนา... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 นายวัชรินทร์ ทองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

        นายวิบูลทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่และโครงการสำมะโน... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ด้านที่ ๔ ด้านโครงข่ายคมนาคมการขนส่ง

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ด้านที่ ๔ ด้านโครงข่ายคมนาคมการขนส่ง

นายมานพ สุทธิพงษ์ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศและระดับพื้นที่ด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายใต้โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศและระดับพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศและระดับพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศและระดับพื้นที่ด้านทรั... อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด

การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด


     พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดส

 • ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการ

  ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการ

 • ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้น

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดส

 • ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 • ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ด้านที่ ๔ ด้านโครงข่ายคมนาคมการขนส่ง

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้น

 • ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศและระดับพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศและระดับพ

 • การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด

  การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหว

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการ
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-580 โทรสาร: 0-7728-3044 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.