ประชุมผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

ประชุมผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

    นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประชุมชี้แจงการแปลงแผนแม่บทสถิติผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมีนางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าร... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

     นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ และกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บริเวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัด และหน้าศาลหลักเมือง อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประชุมผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

    ประชุมผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

  • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

    กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉัน

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการ
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-580 โทรสาร: 0-7728-3044 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.