กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

     นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ และกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บริเวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัด และหน้าศาลหลักเมือง อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

    การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดส

  • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

    กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉัน

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการ
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-580 โทรสาร: 0-7728-3044 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.