๑๔ ธันวามคม ๒๕๖๐ พิธีอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรจากยอดพระเมรุมาศจำลอง

๑๔ ธันวามคม ๒๕๖๐ พิธีอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรจากยอดพระเมรุมาศจำลอง

   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวามคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีอันเชิญพระนพฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออันเชิญนำไปประดิษฐาน ณ วัดพระบ... อ่านเพิ่มเติม...

๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการตามโครงการเน็ตประชารัฐ

๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการตามโครงการเน็ตประชารัฐ

     เมื่่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการตามโครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่ หมู่ ๔ บ้านหัวนา ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา และ พื้นที่ หมู่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหม... อ่านเพิ่มเติม...

๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๐

     เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุรษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ... อ่านเพิ่มเติม...

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade)

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade)

   วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade) เพื่อให้เกษตรกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "คืนความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน"

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

     ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" และกลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วน กว่า ๑,๐๐๐ คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "คืนความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน" โดยร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ขุดลอกคูน้ำ บริเวณโรงเรีย... อ่านเพิ่มเติม...

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "คืนความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน"

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

      ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวพบปะคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ ในโอกาสนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "คืนความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน" โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบออดภาคใต้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็... อ่านเพิ่มเติม...

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

     ๕ ธันวาม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริิเวณเขื่อนริมแม่... อ่านเพิ่มเติม...

๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิเชฐ ตุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

 ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิเชฐ ตุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

   ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิเชฐ ตุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และลงพื้นที่ ณ สถาน... อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

     ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้า... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

     เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม "เปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม...

จิตอาสาสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จิตอาสาสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     วันที่ ๒๔ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีมจิตอาสาสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ งานบริการประชาชน งานโยธา งานประชาสัมพันธ์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอัญเชิญไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน

พิธีอัญเชิญไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน

     เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีอัญเชิญไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน มอบให้นายอำเภอในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ... อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง น้ำดื่ม บัตรภาพแสตมป์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง น้ำดื่ม บัตรภาพแสตมป์

     วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง น้ำดื่ม บัตรภาพแสตมป์ รัชกาลที่ ๙ เพื่อมอบแก่ประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธี วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

     วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
 • ๑๔ ธันวามคม ๒๕๖๐ พิธีอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรจากยอดพระเมรุมาศจำลอง

  ๑๔ ธันวามคม ๒๕๖๐ พิธีอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรจากยอด

 • ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการตามโครงการเน็ตประชารัฐ

  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

 • ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๐

  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ป

 • ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade)

  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade)

 • ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "คืนความสุ

 • ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "คืนความสุ

 • ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทส

 • ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิเชฐ ตุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

  ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิเชฐ ตุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่า

 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

 • โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพ

 • จิตอาสาสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  จิตอาสาสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • พิธีอัญเชิญไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน

  พิธีอัญเชิญไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน

 • พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พร

 • หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง น้ำดื่ม บัตรภาพแสตมป์

  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค

 • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการ
ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 077-272580 โทรสาร: 077-283044 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.