โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

โครงการ

    วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ส... อ่านเพิ่มเติม...

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน "ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)"

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายธีร อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดสัมนาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)" โด... อ่านเพิ่มเติม...

นัดพบตลาดแรงงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐

นัดพบตลาดแรงงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐

     วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางกาญจนา กาวชู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมง... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหารือกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประชุมหารือกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

     วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหารือกับห... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐

ประชุมคณะทำงานการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐

    เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ มิถุายน ๒๕๖๐ นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี หรือ โคอ็อฟ ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน ... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีในประเด็นข้อมูลเชิงลึกด้านแรงงานที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมกับสาขาโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นางละอองดาว... อ่านเพิ่มเติม...

การติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ และตรวจสอบผลการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ของผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และคณะ

การติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ และตรวจสอบผลการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ของผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และคณะ

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางกุลพรภัสร์ จิระประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ และลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ เพื่อสอบถามถึงความรับรู้ของโ... อ่านเพิ่มเติม...

พบปะและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของกระทรวงฯ

พบปะและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของกระทรวงฯ

     วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)  อ่านเพิ่มเติม...

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

     เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐" จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นายศราวุธ รัตนพั... อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานสถิติจังห... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม VDO Conference ๗๖ จังหวัด เพื่อหารือแนวทางการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดสรรบริการภาครัฐ

ประชุม VDO Conference ๗๖ จังหวัด เพื่อหารือแนวทางการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดสรรบริการภาครัฐ

     วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎณ์ธานี เข้าร่วมประชุม VDO Conference ๗๖ จังหวัด เพื่อหารือแนวทางการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดสรรบ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวัน "อาภากร" ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวัน

     วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวัน "อาภากร" ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค ... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐)

โครงการ

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนำเอกสารพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.... อ่านเพิ่มเติม...

งานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยประจำปี ๒๕๖๐

งานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยประจำปี ๒๕๖๐

     เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน "วิสาขบูชา แห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ถวายผ้าอังสะพระปฏิมา และงานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยประจำปี ๒๕๖๐" ณ วัดพระบรมธาติไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอวยชัย... อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการ

  โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ

 • รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน "ร่างประกาศกระทรวงดิจิท

 • นัดพบตลาดแรงงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐

  นัดพบตลาดแรงงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐

 • ประชุมหารือกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  ประชุมหารือกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทั

 • ประชุมคณะทำงานการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐

  ประชุมคณะทำงานการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษ

 • การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธา

 • การติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ และตรวจสอบผลการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ของผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และคณะ

  การติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม

 • พบปะและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของกระทรวงฯ

  พบปะและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของกระทรวง

 • โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 • ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานคล

 • พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินท

 • ประชุม VDO Conference ๗๖ จังหวัด เพื่อหารือแนวทางการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดสรรบริการภาครัฐ

  ประชุม VDO Conference ๗๖ จังหวัด เพื่อหารือแนวทางการสำรวจความต

 • พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวัน

  พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวัน "อาภ

 • โครงการ

  โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ

 • งานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยประจำปี ๒๕๖๐

  งานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการ
ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 077-272580 โทรสาร: 077-283044 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.