การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/
๑๘ กลุ่มจังหวัดครั้งที่  ๑/๒๕๕๗

      นายวัชรินทร์ ทองสกุล อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

     นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ และกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บริเวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัด และหน้าศาลหลักเมือง อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการ

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการ

 

โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๗ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล(VDO Conference)

     อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

 

      นางสุดาชา วรธงไชย เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวง พระชาตา เฉลิ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

       นายเกษม  สมัยแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพัฒนา... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย

 

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ประเทศชาติและบูรพมหากษัตริย์ไทย พร้... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดส

 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉัน

 • ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการ

  ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการ

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์

 • ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้น

 • พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย

 • พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พ

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการ
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-580 โทรสาร: 0-7728-3044 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.