• 16 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับรองกงสุลใหญ่ (นางจิ้น ยี่หลิน) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา

  16 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับรองกงสุลใ

 • 16 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 5 เข้าพบสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งใหม่

  16 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 5 เข้าพบสถิติจังหวั

 • 15 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร

  15 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้สู่องค

 • 10 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุยครั้งที่ 3

  10 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานเพ

 • 10 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมแถลงแผน ถปภ. แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  10 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมแถลงแผน ถป

 • 8 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม

  8 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี

 • 8 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือโครงการเน็ตประชารัฐ (1จังหวัด 1 กิจกรรม)

  8 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานและบูรณาการ

 • 7 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดและ ผอ.กศน. ร่วมกันประเมินผลสัมฤทธิ์เน็ตประชารัฐ

  7 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดและ ผอ.กศน. ร่วมกันประเมินผลสัมฤทธิ

 • 1 พ.ค. 2561 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2561

  1 พ.ค. 2561 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมู

 • 3-4 พ.ค. 2561 การสัมมนาผู้แทนเครือข่าย Eco Network ครั้งที่ 2

  3-4 พ.ค. 2561 การสัมมนาผู้แทนเครือข่าย Eco Network ครั้งที่ 2

 • 2 พ.ค. 2561 การทวนสอบและประเมินผลระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  2 พ.ค. 2561 การทวนสอบและประเมินผลระดับการเป็นเมืองอุตสาห

 • 30 เม.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 4/2561)

  30 เม.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ของสำนักงานสถิติจัง

 • 28 เม.ย. 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  28 เม.ย. 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็น

 • 27-28 เม.ย. 2561 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  27-28 เม.ย. 2561 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ

 • 26-27 เม.ย. 2561 การตรวจราชการของรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  26-27 เม.ย. 2561 การตรวจราชการของรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิต

Previous
Next
 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 21 เดือน พ.ค. 2561 : โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 21 เดือน พ.ค. 2561 : โครงการสำรวจข้อมูลพ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 20 เดือน พ.ค. 2561 : การย้ายถิ่นของประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 20 เดือน พ.ค. 2561 : การย้ายถิ่นของประชา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 19 เดือน เม.ย. 2561 : ประชากรรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2558-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 19 เดือน เม.ย. 2561 : ประชากรรวมจังหวัดส

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 18 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 18 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของประชากร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 17 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 17 เดือน มี.ค. 2561 : การทำงานของผู้สูงอ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 16 เดือน มี.ค. 2561 : วิธีใช้งานสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 16 เดือน มี.ค. 2561 : วิธีใช้งานสแกน QR Code ด

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 15 เดือน มี.ค. 2561 : สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 15 เดือน มี.ค. 2561 : สำรวจความต้องการพั

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 14 เดือน ก.พ. 2561 : สถิติการมีการใช้เทค

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 13 เดือน ก.พ. 2561 : จำนวนนักท่องเที่ยวจ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GPP ปี 2558)

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 เดือน ก.พ. 2561 : โครงสร้างการผลิตจัง

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 เดือน ก.พ. 2561 : ขยะมูลฝอยจังหวัดสุร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 เดือน ก.พ. 2561 : การป้องกันและปราบปร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 เดือน ม.ค. 2561 : อัตราการว่างงานจังหว

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 เดือน ม.ค. 2561 :สัดส่วนคนจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค. 2561 : เส้นความยากจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 เดือน ม.ค. 2561 : ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจั

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 เดือน ม.ค. 2561 : สำรวจผู้มีรายได้น้อย

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี้สินต่อรายได้ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 เดือน ม.ค. 2561 : รายได้ รายจ่าย และหนี

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. 2561 : การพัฒนาคนจังหวัดสุร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 เดือน ม.ค. 2561 : น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 เดือน ม.ค. 2561 : น้ำประปา แหล่งน้ำจำเ

Previous
Next

Foot 2